Prywatność danych

Informacje podstawowe

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych ma na celu poinformowanie użytkowników serwisu o rodzaju, zakresie i celu zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez operatora serwisu (Berit Ida, Am Hofsee 32, 18190 Gubków, beritida@posteo.de).

Operator serwisu bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i traktuje je poufnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Ponieważ nowe technologie i ciągły rozwój tej strony internetowej mogą spowodować zmiany w niniejszej deklaracji ochrony danych, zalecamy, aby Państwo czytali ją ponownie w regularnych odstępach czasu.

Definicje stosowanych terminów (np. “dane osobowe” lub “przetwarzanie”) można znaleźć w art. 4 DSGVO.

Dane dostępowe

My, operator strony internetowej lub dostawca strony internetowej, zbieramy dane dotyczące dostępu do strony internetowej na podstawie naszego uzasadnionego interesu (patrz art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO) i przechowujemy je jako “pliki dziennika serwera” na serwerze strony internetowej. W ten sposób zapisywane są następujące dane:

Dane są przechowywane ze względów bezpieczeństwa, np. w celu wyjaśnienia przypadków niewłaściwego wykorzystania. Jeżeli dane muszą zostać usunięte ze względów dowodowych, są one wykluczone z usunięcia do czasu ostatecznego rozwiązania incydentu.

Pomiar zasięgu i ciasteczka

Ta strona używa plików cookie do pseudonimowego pomiaru zasięgu, które są przesyłane do przeglądarki użytkownika z naszego serwera lub z serwera osób trzecich. Pliki cookie są małymi plikami zapisywanymi na urządzeniu końcowym. Twoja przeglądarka uzyskuje dostęp do tych plików. Używanie plików cookie zwiększa przyjazność dla użytkownika i bezpieczeństwo tej strony internetowej.

Jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były przechowywane na Twoim terminalu w celu pomiaru zasięgu, możesz sprzeciwić się użyciu tych plików.

W popularnych przeglądarkach można ustawić opcję odrzucania plików cookie. Uwaga: Nie ma gwarancji, że po dokonaniu odpowiednich ustawień wszystkie funkcje tej strony internetowej będą dostępne bez ograniczeń.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Operator strony internetowej gromadzi, wykorzystuje i przekazuje Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie tych danych.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika i które można przypisać do niego, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Można również odwiedzić tę stronę internetową bez podawania żadnych danych osobowych. Jednakże, w celu ulepszenia naszej oferty online, przechowujemy Państwa dane dostępowe do tej strony internetowej (bez osobistego odniesienia). Dane te obejmują na przykład żądany plik lub nazwę dostawcy usług internetowych. Anonimizacja danych nie pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat Państwa osoby.

Wykorzystanie możliwości kontaktu z naszą ofertą internetową

Oprócz korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, mogą Państwo również skontaktować się z nami za pomocą formularza. Jeżeli oprócz informacji obowiązkowych (zazwyczaj adres e-mail) możliwe są dodatkowe informacje dobrowolne (np. imię i nazwisko, numer telefonu), są one odpowiednio zaznaczone.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, zapisujemy Państwa adres e-mail, a jeśli podacie Państwo ten adres, imię i nazwisko oraz numer telefonu w celu odpowiedzi na pytania.

Dane powstałe w tym kontekście są usuwane po tym, jak ich przechowywanie nie jest już konieczne.

Google Analytics

Ze względu na nasze uzasadnione interesy, niniejsza strona internetowa służy do optymalizacji i analizy naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO korzysta z usługi “Google Analytics”, świadczonej przez Google Inc. (1600 Amfiteatr Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Usługa (Google Analytics) wykorzystuje pliki tekstowe “cookies”, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje zbierane przez ciasteczka są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google LLC jest zgodny z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych i posiada certyfikat zgodności z umową o tarczach ochronnych: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Active.

Na tej stronie internetowej stosuje się anonimizację IP. Adres IP użytkowników zostanie zmniejszony w państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w innych państwach sygnatariuszach porozumienia. Tylko w pojedynczych przypadkach adres IP jest początkowo przesyłany w całości do serwera Google w USA i tam skracany. Redukcja ta eliminuje osobiste odniesienie do adresu IP. Przekazany przez przeglądarkę adres IP użytkownika nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

W ramach umowy dotyczącej danych zamówienia, którą jako operator strony internetowej zawarliśmy z Google Inc., Google wykorzystuje zebrane informacje do oceny korzystania z witryny i aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia usług związanych z korzystaniem z Internetu.

Dane zbierane przez Google w naszym imieniu służą do oceny korzystania z naszej oferty online przez indywidualnych użytkowników, np. do tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej w celu udoskonalenia naszej oferty online.

Użytkownik ma możliwość zapobiegania zapisywaniu plików cookie na swoim urządzeniu poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Nie ma gwarancji, że użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do wszystkich funkcji witryny bez ograniczeń, jeśli przeglądarka nie zezwala na pliki cookie.

Ponadto można użyć wtyczki do przeglądarki, aby uniemożliwić przesyłanie informacji zebranych przez pliki cookie (w tym adresu IP) do Google Inc. i korzystanie z nich przez Google Inc. Poniższy link prowadzi do odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternatywnie, klikając na to Link, uniemożliwiasz Google Analytics zbieranie danych o Tobie w ramach tej strony internetowej. Klikając na powyższy link można pobrać “Opt-Out-Cookie”. Twoja przeglądarka musi zatem zezwolić na zapisywanie plików cookie. Jeśli regularnie usuwasz swoje pliki cookie, będziesz musiał ponownie kliknąć na link za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę internetową.

Tutaj znajdą Państwo dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google Inc:

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en (dane zebrane od partnerów Google) https://adssettings.google.de/authenticated (ustawienia dotyczące reklam, które są wyświetlane) https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en (Stosowanie ciasteczek w reklamach)

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo żądać bezpłatnych informacji o tym, jakie dane osobowe zostały zapisane na jego temat. Masz również prawo do poprawienia nieprawidłowych danych oraz do przetwarzania lub usunięcia Twoich danych osobowych. W stosownych przypadkach można również powołać się na prawo do przenoszenia danych. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

usuwanie danych

Jeśli żądanie nie stoi w sprzeczności z prawnym obowiązkiem przechowywania danych (np. retencja danych), masz prawo do ich usunięcia. Dane przechowywane przez nas zostaną usunięte, jeśli nie są już potrzebne do ich zamierzonego wykorzystania i nie ma legalnych okresów przechowywania. Jeżeli usunięcie danych nie jest możliwe, ponieważ są one wymagane do celów prawnych, przetwarzanie danych będzie ograniczone. W takim przypadku dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach.

prawo do odwołania się

Użytkownicy tej strony mogą w każdej chwili skorzystać z przysługującego im prawa sprzeciwu i sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo skorygować, zablokować lub usunąć swoje dane osobowe, lub jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych, lub jeśli chcą Państwo wycofać swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres: beritida@posteo.de